mk   eng

Земјоделска механизација

Производство на производи од металната индустрија: земјоделска приклучна механизација, контејнери, челични конструкции, метална галантерија, огради, резервни делови и делови по нарачка

Огради

Производство на производи од металната индустрија: земјоделска приклучна механизација, контејнери, челични конструкции, метална галантерија, огради, резервни делови и делови по нарачка

Железни конструкции

Производство на производи од металната индустрија: земјоделска приклучна механизација, контејнери, челични конструкции, метална галантерија, огради, резервни делови и делови по нарачка

ул. Партизанска бр. 1  Виница, Македонија | +389 71 246 728 | +389 33 364 436                 | +389 33 364 446 | +389 33 364 095 | info@agrobar.com.mk

Designed & Developed Elkom Group | web design | hosting solutions | www.elco.eu.mk